Galaturka Ne Demek ki?

Günümüz dünyasında müzik çeşitliliği öylesine aldı başını yürüdü ki artık kim, nasıl, nerede,hangi yörenin müziğini yapıyor anlayabilmek pek olası değil. Artık en modern gözüken müziklerde çok derin yöresel içerikler bulmak mümkün olduğu gibi en yöresel görünen müziklerde çok modern hatta aşkın anlatım tarzlarını bir arada yer alabildiklerini görebilmek de pekala mümkün. Özellikle ülkemiz bu biçimde karışımların yoğun yaşandığı bir kuşakta yer alıyor.

Bundan olumsuz ve kötümser sonuçlar çıkarmak hatta müziğimiz kültürümüz nereye gidiyor gibisinden kaygılara kapılmak artık pek de anlamı olmayan bir düşünce tarzı sonuçta dünya müziklerinin bir potada eridikleri birbirleriyle ilişkiye geçtikleri bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın geleneksel müziklere olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünmek ve geleneksel müzikleri koruma ve kollama altına almaya çalışmak onların güçlerine olan inançsızlığımızdan başka bir şey olmasa gerektir.

Galaturka gurubu ana fikir olarak yolculuğuna buradan başlamaktadır ve şu anda Keltik ana başlığı altında toplayabileceğimiz ( İrlada,İskoçya,Breton ve kuzey ülkeleri ) müzikler ile ilgilenmektedir Şimdi hız kazanmakla birlikte oldukça uzun bir süreden beri bu yaklaşımın tersi ise Avrupalı müzisyenler ve sanatçılar için geçerlidir. Onlarda Balkan,Türk ve Doğu kökenli müzikler ile ilgilenmektedirler

Bu yaklaşımların altında aramamız gereken dünya insanlarının başka kültürleri merak etmeleri ve kendi kültürlerinin sınırlayıcı hatta bazen bunaltıcı değişmezliğini aşma ve yeni bakış ve hissediş açısı yakalama arzularıdır bizce bu yaklaşımlar dünya müziklerinin çeşitlenerek tekdüzeliklerinden kurtulmalarına yardımcı olacağı gibi yeni yorumlar ve denemeler sayesinde geleneksel müziklerin çok kuvvetli ve dayanıklı olan özlerinin yeniden anlam ve işlev kazanmalarına yol açacaktır.

Galaturka adı bu gibi yaklaşımlar sonucu oluşuverdi çok derin araştırmalar yapmamamıza rağmen ulaşabildiğimiz kaynaklar Kelt’ler ( Galatlar ) olarak adlandırabileceğimiz bir nüfuzun kuzeyden buralara kadar geldikleri Anadolu’da çeşitli bölgelerde yerleşerek yaşadıkları ve bir şekilde bu topraklardaki kültürü etkiledikleri üzerine kuruldu. Pek anlamlı görünmeyen bir fantezi olsa bile bir şekilde bizim Keltik müziklere olan ilgimize de çıkış noktası oldu.

Ayrıca bütün dünya müzikleri ortak insan kapasitesi ve gereksinmeleri üzerinden gelişebildiği için sonuçta nota kombinasyonları olarak birbirlerinden çok farklı noktalara gidememektedirler. Aşk,savaş,yemek içmek, dans etmek, eğlenmek v.b. konulu binlerce şarkı, müzik, yöresel tavır, ritim ve enstrüman farklılıkları dışında çok da birbirlerinden farklı olmayan temel yapılar altındadırlar

Modern Çağın Amatör Müzikleri ve Müzisyenleri

Bu hiçbir ana gruba giremeyen bizi tanımlayan bir kavramdır. İçinde yaşadığımız çağ müzik ve müzisyenler açısından yeni zorluklar ve problemler getirdiği gibi aynı zamanda yeni olanaklar ve yepyeni fikirleri de içinde barındırmaktadır. Artık sanatlar ve zanaatlar geleneksel işleyiş ve gelişme tarzlarının dışında da günlük hayatımızda daha basit daha sade olsalar da yer alabilmektedirler. Örneğin artık müzik aletleri,onları öğrenme ve uygulama alanları sınır tanımaz bir şekilde genişlemektedir. Daha önce bir ustanın yanında yıllarca çıraklık ederek elde edebileceğimiz bilgileri bugün bir kitaptan, bir görsel yayından, bir İnternet sitesinden çok kolaylıkla elde edebilmekteyiz.

 

Çaldığımız müzikler eski müzikler ve müzisyenler kadar çaba göstermemizi gerektirmeyecek kadar yakınımızdadırlar artık ve dünyanın en iyi müzisyenlerinin çaldığı bir gitar bir flüt yada herhangi bir enstrüman bizim de biraz çaba ile elde edebileceğimiz yakınlıktadır.

Herhangi birimizin biraz eve kapanıp geliştirebileceği bir müzikal çalışma mutlaka az yada çok kendine bir yer bulabilecek durumdadır zaten çağımızın hemen hemen bütün sanatçıları böylesine çabaları sonucu bir yerlere gelebilmişlerdir.

Biz de kendi çapımızda hoşlandığımız bize ilginç ve çekici gelen bir şeyleri bir araya getirip olanaklarımız doğrultusunda başka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğrusu bu oldukça ilginç ve tatmin edici bir manzara oluşturuyor Galaturka grubu açısından. 

Herhangi bir yerden bulduğumuz herhangi bir müzik kitabından orijinalini bile hiç dinlemediğimiz herhangi bir ülkenin herhangi bir müzik parçasını çaldığımızda yada çalmaya çalıştığımızda aldığımız haz gerçekten bize bu dünyada yaşamakta olan ve adına insan denilen bir varlık olduğumuzu hissettiriyor.
En ilginç olanı da bu nereden geldiğini dahi çok iyi bilmediğimiz müzikleri o ülkelerden buralara gelen birileriyle paylaştığımızda hatta müzisyen iseler birlikte çaldığımızda ortaya çıkıveriyor.